donderdag 18 mei 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Piet Houtman


Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 217 / Opwekking 181
Gebed
Schriftlezing: 1 Kronieken 15: 3-16: 7
Zingen: Hemelhoog 583 
Schriftlezing: 2 Kronieken 5: 2-8
Zingen: DNP Psalm 68: 5
Schriftlezing: Psalm 47
Zingen: DNP Psalm 47 
Tekstlezing: Psalm 47: 6
Preek
Zingen: Kroon Hem met gouden kroon
Gebed
Collecte
Zingen: DNP Psalm 150
Zegen

terug