Hartelijk welkom bij de Kandelaar Hartelijk welkom bij de Kandelaar
Momenteel hebben wij een vacature voor een predikant: klik hier voor meer informatie. 
Of je al eerder in onze kerk bent geweest of helemaal nog niet: je bent van harte welkom!
Onze kerk bestaat uit een gebouw, De Kandelaar, en bestaat uit mensen, de gemeenteleden. Samen verwachten wij alles van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus ons gered heeft door zijn dood en opstanding. Dat klinkt wellicht vreemd voor je: vraag daarom gerust wat wij daarmee bedoelen.

Als mensen komen wij elke zondag samen in De Kandelaar om het goede nieuws van Jezus Christus te horen. Daarbij luisteren wij, lezen wij in de Bijbel, zingen wij en bidden wij. Dat doen wij als het goed met ons gaat, maar ook als het ons tegenzit. Doordeweeks komen wij ook bij elkaar of gaan wij naar buurtgenoten om ons heen, want wij zijn graag betrokken op elkaar en de Amersfoortse omgeving. Daarom is iedereen welkom. De kerk De Kandelaar zet de deuren elke week zoveel mogelijk open: op zondag voor onze samenkomsten en door de weeks voor allerlei activiteiten. Aan de ene kant voor leden van onze kerk en aan de andere kant voor mensen die ons gebouw willen gebruiken. Zo zijn wij een levendige kerk. Daarom: wij zien je graag!


Onze kerk is één van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerken in Nederland. Daarvan zijn er acht in Amersfoort. De meeste van onze 450 leden wonen in Amersfoort Centrum: in de stadkern en in de wijken Schuilenburg en Randenbroek.