Welkom Welkom
Hartelijk welkom bij De Kandelaar. Wij zijn één van de negen gemeenten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Amersfoort Centrum. We zijn een levendige stadsgemeente met ongeveer 480 leden. 

Elke zondag komen we samen in het kerkgebouw De Kandelaar om God te ontmoeten en te eren. We zingen, bidden en luisteren naar wat God ons in de Bijbel te zeggen heeft - als het goed met ons gaat, maar ook als het ons tegen zit. Na afloop van de ochtenddienst is er koffie en thee en blijven veel kerkgangers napraten. Daarnaast vinden er gedurende de week vele activiteiten plaats, zoals bijbelstudie, diaconale projecten, ontmoeting.
 

Beperkt fysiek bijwonen kerkdiensten vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni is het beperkt weer mogelijk om fysiek kerkdiensten bij te wonen. Vanuit overheidswege is het maximum gesteld op 30 personen.

Gemeenteleden kunnen zich via de Scipio-app aanmelden door in de agenda op de kerkdienst te klikken. Heb je de Scipio-app nog niet? Lees hier hoe je deze kunt installeren. Lukt het desondanks niet om je aan te melden, neem dan per e-mail contact op.

Gasten kunnen contact opnemen met René Barkema, T 033-476 6150