zondag 7 mei 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Josje Compaan


Liturgie:
Welkom
Votum & vredegroet
Zingen: Opwekking 642
Gebed
Zingen: Kinderlied 'Ben je groot of ben je klein'
Schriftlezing: Marcus 1:1-15
Zingen: Gezang 524: 1-5
Verkondiging
Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela)
Gebed en voorbede
Collecten  
Zingen: Gezang 141 
Zegen
Zingen: Opwekking 851
 

terug