woensdag 8 maart 2023 om 19:30u

Avonddienst
Voorganger(s): Henk Koppelaar


Biddag

Liturgie:
Welkom
Votum en groet 
DNP psalm 67: 1 en 2
gebed om de geest
Presentatie Kate en Grace
Opwekking 407
lezen 2 Koningen 6:8-23
preek
Opwekking 245
Gebed: 'Onze Vader'
Gebed voor de wereld
Amazing Grace
Gebed: Voor Samenleving, Relaties en Gezinnen
Gebed: Persoonlijke noden (in kleine groepjes)
Collecte
Psalm 27 (melodie: Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré)
zegen

terug