zondag 19 juni 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Dirk Groeneveld


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen: LB 377: 1, 2, 3, 4 en 5
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: DNP Psalm 103: 3 en 4
Gebed
Lezen: Lucas 22: 7-20
Kindermoment
Preek over Lucas 22: 14-16 - 'Samen eten met Jezus'
Zingen: Opwekking 705 
Gedachtenis door brood en wijn:
- Bidden: Het Onze Vader
- Breken van het brood en schenken van de wijn
- Viering 
- Zingen: LB 381: 4 en 5
Dankgebed met voorbede
Collecte
Zingen: LB 413: 1, 2 en 3
Zegen

terug