zondag 10 oktober 2021  om 10.00u
Voorganger: Jan Berend Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
GK 158
Gebed
Dooponderwijs
Dooplied (Sela)
Doop
Slotrefrein dooplied
Dankgebed
Kindermoment
Evangelielezing: Matteüs 15: 21-28
DNP Psalm 9: 1, 5, 7
Preek
LB 273
Voorbeden
Leefregel
GK 161
Zegen
Collecte

terug