zo 19 jul 2020  om 10:00u
Voorganger: W. Quist
Morgendienst


Liturgie:
Voorzang: ELB 387
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Romeinen 15: 16
Zingen: LB 135: 1, 2, 3
Gods wil voor ons leven
Zingen: Opwekking 350
gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39
Zingen: LB 755
Verkondiging:

Tekst: Romeinen 8: 34b
Thema: Méér dan het kruis?
Zingen: GK 27: 3, 7
Dankzegging/voorbeden
Aankondiging collecte
Zingen: Opwekking 123
Zegen

terug