zo 5 apr 2020  om 10:00u
Voorganger: P.R. Barkema
Morgendienst

online kerkdienst - gezamenlijke kerkdienst van Amersfoort Centrum en Amersfoort Zuid

Bijdragen aan de collecten kan via de Givt-app.

Liturgie:
‘Leer mij uw weg, o Heer’

welkom
kindermoment
NBV Matteüs 24: 36-51
kunstwerken
preek
DNP Psalm 118: 5, 6 en 7
gebed
mededelingen en zegen

na afloop:
LB 447

terug