zo 9 feb 2020  om 17:00u
Voorganger: F. Gerkema
Middagdienst


Liturgie:
Welkom
Zingen: LB 314
Stilte
Votum & zegengroet
Zingen: DNP Psalm 121
Gebed
Intro lezing
Lezen: Jesaja 11:1-10, Openbaring 21:1-5
Zingen: DNP Psalm 98
Verkondiging over het thema: hoop
Zingen: LB 939
Voorbede
Zingen: GK 177
Collecte
Zingen: GK 228
Zegen

terug