zo 29 dec 2019  om 17.00u
Voorganger: B. Luiten
Middagdienst


Liturgie:
votum & zegengroet
zingen: LB 723
gebed
Schriftlezing: Openbaring 15: 1-8
zingen: GK Psalm 77: 4, 5, 6
preek
zingen: LB 726: 1, 4, 5, 6
belijdenis van geloof
zingen: LB 154b: 1, 8, 9
dankzegging/voorbede
collecte
zingen: GK 238
zegen

terug