zo 7 jul 2019  om 10.00u
Voorganger: P.R. Barkema
Morgendienst


Liturgie:
toewijden aan God
     votum en vredegroet
     DNP Psalm 100
schuilen bij God
     Hemelhoog 502
     doop
     Opwekking 687
     voorbede
luisteren naar God
     NBV Efeziërs 4:1-5
     kindermoment
     Hemelhoog 503
     Bijbelklas groep 5-8
     preek
     gebed
     DNP Psalm 105: 1-3
wandelen met God
     Opwekking4Kids 185
     collecten
     LB 704
     zegen
muziek: Concerto van J.S. Bach

terug