zondag 16 oktober 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Karin Koelewijn


Liturgie:
Welkom    
Votum & groet    
Zingen: Opwekking 797
Gebed    
Zingen: Samen (Elly en Rikkert/Opwekking4kids 191)
Zingen: Verlangen (Sela)
Schriftlezing Efeziërs 5:18 - 6:9
Tekst: Efeziërs 5:21
Preek met thema 'Weest dienstbaar aan elkaar!'
Zingen: Opwekking 705
Levensheiliging    
Zingen: GK 164
Gebed/voorbeden    
Collecte    
Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)
Zegen    
Zingen: GK 167 

terug