zondag 22 augustus 2021  om 10.00u
Voorganger: Jan Berend Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Votum en groet 
LB 289 
Leefregel
Opwekking 244
Gebed
Schriftlezing: 
   Efeziers 6: 10-12
   Openbaring 12: 7-12
Psalm 57: 1, 2 en 3 (berijming Hans Werkman)
Preek: ‘Een andere kijk op de schepping’
Psalm 57: 4, 5 en 6 (berijming Hans Werkman)
Dankgebed
Collecte
Overnodig 61
Zegen

terug