zo 29 sep 2019  om 17.00u
Voorganger: A.A. Kramer
Middagdienst


Liturgie:
Votum en zegengroet
GK'06 gezang 160
Gebed
Lezen: Mattheus 18: 21-35
Tekst: Lukas 17: 1-4
Preek
Zingen: GK Psalm 63: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK Psalm 5: 9
Gebed
Collecte
LB 1006
Zegen

terug