Hallo allemaal, 

In augustus 2015 ben ik als zendeling uitgezonden naar Moldavië. 

 

Waarom de zending in?

Ik geloof dat God mij geroepen heeft. Ik heb heel veel liefde van God gekregen en krijg het nog steeds. God vraagt van mij om deze liefde niet voor mijzelf te houden, maar juist te delen met mensen die deze liefde zo hard kunnen gebruiken. God vraagt van ons om niet stil te staan, maar juist te gaan. En zoals het in Mattheüs 24:14 staat: “Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.”

Voor wie werk ik?

Allereerst voor God! En de organisatie Operatie Mobilisatie (OM). OM is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie. Ze zijn al ruim 50 jaar actief in het helpen van de kerken om de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken er over land of zee op uit. Het meest bekend is OM van het zendingsschip ‘Logos Hope’.

Waarom Moldavië?

In Moldavië wonen zo’n 3 miljoen mensen, waarvan 80% onder de armoede grens leeft. De belangrijkste religie in Moldavië is Orthodox (98%). Sommigen zijn oprecht, maar helaas zijn er ook velen, bijna 99%, die geen levende relatie met God hebben. De meeste inwoners hebben zelfs het evangelie nog nooit gehoord. 

 

Wat doet OM Moldavië?

OM Moldavië werkt samen met bestaande kerken om hen te helpen meer actief te zijn in het delen van de liefde van God, discipelschap en het ontwikkelen van nieuwe beurzen. OM helpt het bewustzijn van missies in kerken te verhogen, hen aan te moedigen en Moldavische christenen meer betrokken te laten zijn bij de lokale en bij de wereld missies. OM Moldavië heeft hiervoor verschillende projecten opgezet:


Wat ga ik doen?

De eerste maanden zal ik mij bezig houden om de taal te leren en me voor te bereiden op het werk door middel van trainingen. Daarna zal ik waarschijnlijk naar één van de lokale teams gaan, waar we als team de kerk zullen gaan ondersteunen in het bereiken van hun gemeenschappen. Dit zal o.a. gebeuren door middel van projecten voor kinderen, huisbezoeken aan ouderen en het uitdelen van voedselpakketten. In de zomer zullen we onder andere zomerkampen organiseren.

 

Samen!

Zending is een werkwoord maar dat betekent niet dat iedereen het veld in moet gaan. Er zijn mensen die geroepen worden om te gaan, er zijn mensen die geroepen worden om te bidden en er zijn mensen die geroepen worden om te geven. Zo heeft iedereen zijn eigen taak.

"Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. Ook in het verkondigen van Gods woord heeft ieder zijn rol." Romeinen 12:4-5

Ondersteunen?

Wilt u meehelpen het evangelie in Moldavië te verspreiden? Dat kan met uw gebed, uw meeleven en uw financiële steun. Dit kan via mijn website www.alineke.nl, onder het kopje 'steun'. 

Alvast heel erg bedankt! Alineke