Wie kunnen een beroep doen op de diaconie?

  • Gemeenteleden kunnen een beroep doen op de diaconie wanneer zij het financieel moeilijk hebben en daarin geen uitweg zien, en wanneer zij eenzaam zijn, of ziekte en psychische moeiten te dragen hebben.
  • Jongeren van de gemeente kunnen een aanvraag indienen voor het fonds Jong en Barmhartig, wanneer ze een diaconaal project willen uitvoeren in binnen- of buitenland.
  • Inwoners van Amersfoort kunnen contact opnemen met de diaconie om hun problemen voor te leggen en te bespreken of wij daarin iets kunnen betekenen.