Wat is een diaken?

Diaken betekent letterlijk dienaar. In onze kerk zijn de diakenen verantwoordelijk voor de hulpverlening voor en door de gemeente. Dit kan op financieel vlak, maar een diaken kan ook een luisterend oor bieden of hulp regelen  voor praktische situaties als een verhuizing.  

Het Diaconaal Steunpunt geeft de volgende definitie van het ambt van diaken: 
‘De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleert en motiveert hij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.’ (www.diaconaalsteunpunt.nl)