Wat doet de diaconie van de Kandelaar? 

De Kandelaar is onderdeel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in Amersfoort. Het samenwerkingsverband komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg, en beheert een diaconaal noodfonds. Het noodfonds kan worden aangesproken bij acute hulpvragen, waarbij de bestaande regelingen niet voldoende zijn.