Wat doet de diaconie van de Kandelaar? 

  • Beheren en inzamelen van financiële middelen vanuit de gemeente
  • Beoordelen en beantwoorden van hulpvragen vanuit de gemeente
  • Bezoeken brengen bij gemeenteleden in de secties (de gemeente is opgedeeld in vier secties met ongeveer 60 adressen)
  • Overleg met ouderlingen, psycho-pastorale werkers en de coördinatoren over het wel en wee in de secties
  • Ingaan op hulpvragen van buiten de gemeente (o.a. hulp voor asielzoekers)

De Kandelaar is onderdeel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in Amersfoort. Het samenwerkingsverband komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg, en beheert een diaconaal noodfonds. Het noodfonds kan worden aangesproken bij acute hulpvragen, waarbij de bestaande regelingen niet voldoende zijn.