Wat is een diaken?

Diaken betekent letterlijk dienaar. In onze kerk zijn de diakenen verantwoordelijk voor de hulpverlening voor en door de gemeente. Dit kan op financieel vlak, maar een diaken kan ook een luisterend oor bieden of hulp regelen  voor praktische situaties als een verhuizing.  

Het Diaconaal Steunpunt geeft de volgende definitie van het ambt van diaken:
‘De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleert en motiveert hij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.’ (www.diaconaalsteunpunt.nl)

 

Wat doet de diaconie van de Kandelaar? 

  • Beheren en inzamelen van financiële middelen vanuit de gemeente
  • Beoordelen en beantwoorden van hulpvragen vanuit de gemeente
  • Bezoeken brengen bij gemeenteleden in de secties (de gemeente is opgedeeld in vier secties met ongeveer 60 adressen)
  • Overleg met ouderlingen, psycho-pastorale werkers en de coördinatoren over het wel en wee in de secties
  • Ingaan op hulpvragen van buiten de gemeente (o.a. hulp voor asielzoekers)

De Kandelaar is onderdeel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in Amersfoort. Het samenwerkingsverband komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg, en beheert een diaconaal noodfonds. Het noodfonds kan worden aangesproken bij acute hulpvragen, waarbij de bestaande regelingen niet voldoende zijn. 

 

Wie kunnen een beroep doen op de diaconie?

  • Gemeenteleden kunnen een beroep doen op de diaconie wanneer zij het financieel moeilijk hebben en daarin geen uitweg zien, en wanneer zij eenzaam zijn, of ziekte en psychische moeiten te dragen hebben.
  • Jongeren van de gemeente kunnen een aanvraag indienen voor het fonds Jong en Barmhartig, wanneer ze een diaconaal project willen uitvoeren in binnen- of buitenland.
  • Inwoners van Amersfoort kunnen contact opnemen met de diaconie om hun problemen voor te leggen en te bespreken of wij daarin iets kunnen betekenen.Hoe kan ik in contact komen met de diaconie?

U kunt een e-mail sturen via diaconie@amersfoort-c.gkv.nl of via het contactformulier op de website.


Ik wil wat doen voor mijn naaste, waar vind ik nuttige websites?