Gereformeerd

De Kandelaargemeente is één van de ongeveer 275 Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. Gereformeerde kerken zijn ontstaan in de tijd van de Reformatie in de zestiende eeuw. Deze Reformatie was een omvangrijke beweging in de Europese kerken. De kracht van de Bijbelse boodschap werd opnieuw ontdekt en men verlangde daar ook naar te leven. Mensen als Luther, Calvijn en Zwingli hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. De Reformatie wilde terug naar de bronnen van de kerk: de Bijbel en de belijdenissen van de oude kerk. 

Belijdenissen

God spreekt door de Bijbel en leert ons hoe Hij wil dat wij leven. Dit wordt samengevat en uitgelegd in onze beijdenissen: geschriften die tijdens de Reformatie zijn ontstaan. Voor kerken die het woord ‘gereformeerd’ in hun naam hebben staan zijn, naast de Bijbel, drie belijdenissen heel belangrijk: De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Wat in deze drie belijdenissen staat bindt nog steeds de Gereformeerde Kerken samen. Gereformeerden delen veel overtuigingen met andere christenen, maar leggen een groter accent op zonde en genade, de soevereiniteit van God en het verbond dat Hij met mensen aangaat.

Gereformeerd vrijgemaakt

In 1944 scheidde een grote groep gelovigen zich af van de toen bestaande Gereformeerde kerk (nu Protestante kerken in Nederland). De oorzaak van deze afsplitsing was een verschil in visie op het dopen van kinderen en het verbond van God met mensen. De toevoeging 'vrijgemaakt' is ontstaan kort na de Tweede Wereldoorlog, om onderscheid aan te kunnen geven met de gereformeerden die zich niet hadden afgescheiden.

Lees meer op www.gkv.nl