Wij geloven dat God de Vader de wereld geschapen heeft. De mens schiep Hij naar Zijn eigen beeld. De eerste mensen waren echter eigenwijs en gehoorzaamden God niet, waardoor de zonde in de wereld kwam. Daardoor ontstond er een kloof tussen God en de mensen.

Uit liefde voor de mensen stuurde God daarom Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Hij heeft ruim dertig jaar op de aarde geleefd. In die tijd deed Hij tekenen en wonderen, maar bovenal leerde Hij ons over God en over hoe we als mensen met elkaar om moeten gaan.

Om het weer goed te maken tussen God en de mensen heeft Jezus voor ons aan het kruis gehangen en is gestorven. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn Vader en heeft ons de Heilige Geest gestuurd, die ons de kracht geeft voor ons geloof.

Het verhaal van God de Vader, Jezus en de Heilige Geest staat beschreven in de Bijbel. De inhoud van de bijbel is de basis van ons geloof.