Een meisjes internaat in Kenia – een nieuw Kandelaar project.

We dragen als gemeente bij aan de bouw van een meisjes-internaat te Kenia, om daarmee achterstanden in de ontwikkeling van deze meisjes te voorkomen en om ze een kans op een  betere toekomst te geven.

Wortels in de Kandelaar

In 2002 heeft in de Kandelaar een congres plaatsgevonden. De deelnemers waren predikanten vanuit diverse landen waar onze deputaten buitenlandse kerken contact mee hadden. Binnen onze gemeente hebben diverse gezinnen hun huis opengesteld als gastadres voor deze predikanten.  Eén van hen was Musa Maina uit Kenia, predikant van de Reformed Church of East Africa (RCEA) te Eldoret.  De RCEA is door de vrijgemaakte kerken erkend als zusterkerk.

Van Musa Maina ontvingen we enige tijd terug een verzoek of wij als gemeente kunnen bijdragen een de bouw van een internaat voor meisjes. 

 

Beschrijving van de situatie

De RCEA Kuinet Secondary School in Eldoret te Kenia is een middelbare school die wordt bekostigd door de RCEA. Het is een momenteel dagopleiding, dus zonder internaat. Het is een school met ca. 400 leerlingen waarbij een groot deel komt uit gezinnen met een laag inkomen, vaak van kleine boerenbedrijfjes. In veel van deze gezinnen is een tekort aan de dagelijkse levensbehoeften. De situatie in deze gezinnen is verre van ideaal om goede schoolresultaten te behalen. Na schooltijd school moet er vaak gewerkt worden op het land en 's avond is er geen verlichting waardoor na zonsondergang het leren niet meer mogelijk is. Vooral meisjes worden thuis veel ingeschakeld bij huishoudelijke taken zoals water of hout halen, koken, schoonmaken etc., waardoor de studieresultaten voor deze meisjes veel lager uitvallen dan de resultaten van de jongens. Ook haken veel meisjes af omdat ze voor het einde van de opleiding trouwen en/of zwanger raken.

De school wil in deze situatie verbetering brengen door de school te voorzien van een internaat voor de meisjes. Een internaat als onderwijsvorm is in Kenia heel gebruikelijk. De keus wordt in dit project juist voor meisjes gemaakt omdat de studieresultaten van meisjes achterblijven bij de resultaten van jongens.

De meisjes op dit internaat krijgen de gelegenheid om hun studie te volgen zonder de druk van het thuisfront. De school verwacht dat de totale gemeenschap op termijn voordeel heeft van een hoger opleidingsniveau van deze studentes.

 

Project omschrijving

Bij de school wil men totaal 4 gebouwen plaatsen die elk ruimte bieden aan 96 leerlingen. Daarbij zijn gebouwen nodig voor personeel dat zorgt voor de leerlingen die in het internaat verblijven.  Veel fondsen worden zelf lokaal verzameld, o.a. door oud leerlingen van deze school. Een gebouw is gereed. Met de bouw van het tweede gebouw is begonnen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een  bijdrages vanuit de Kandelaar.


Giften

Als u een gift wilt overmaken dan kan dit via  de diaconie. Bankrekening: NL16 RABO 0150750668 o.v.v. KENIA.

Naast geld vragen deze broeders en zusters ook om ons gebed.