Koperinstrumenten brengen al sinds mensenheugenis kleur en blijdschap in de eredienst. De koperblazersgroep Strepitus Maximus staat geheel in die traditie.Ze speelt eenmaal per twee maanden in De Kandelaar en soms ook in andere kerken. Ze wil de muzikale lofprijzing in de samenzang omlijsten met voorspelen, zettingen en bovenstemmen. Ook spelen de koperblazers regelmatig een muziekstuk tijdens de collecte of op andere momenten in de dienst. Ze spelen muziek van bekende kerkcomponisten van vroeger en nu. Maar Harry van Wijk, die als cantor leiding geeft aan de muziek in de kerk, maakt ook zelf veel arrangementen voor deze groep.

De koperblazers spelen af en toe ook bij andere gelegenheden. Ze hebben op het podium gestaan met de Afrikaanse Kia-Singers en de close harmonygroep Amper. Verder waren ze te gast op het Nederlands Dagblad-congres Muziek en een landelijke bondsdag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. In 2010 hebben we meegewerkt aan de CD ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ (zie verder www.harryvanwijk.nl).

De koperblazers repeteren eenmaal in de twee weken op woensdag, van 20:00 – 22:00 uur.

Het Nederlands Dagblad schreef over ons: 'Strepitus Maximus geniet met volle teugen als ze een stuk neerzet dat vol zit met tegenstrijdigheden. Van zacht droevig tot knallend blij waarna ze je met een dissonant akkoord doet schrikken om je vervolgens in vrede achter te laten met een oplossend harmonieus slotakkoord.'