Het combo van De Kandelaar bestaat uit een wisselende bezetting van zangers, pianisten, gitaristen en andere muzikanten. Het begeleidt de gemeentezang met een variatie aan (nieuwe) opwekkingsliederen, Psalmen voor nu, Sela, psalmen uit het kerkboek. We spelen ook andere gospelliederen, zolang ze iets toevoegen aan de kerkdienst.


Het combo repeteert maandelijks op donderdagavond en begeleidt ongeveer één kerkdienst per maand. Tevens zijn is er maandelijks een oefenavond waarbij gemeenteleden die kennis willen maken met het spelen in de band samen repeteren.