De cantorij bestaat uit ruim twintig leden van de Kandelaar en de Martuskerk. We zingen eenmaal in de twee maanden tijdens de diensten van deze gemeentes. We leveren een muzikale bijdrage door meerstemmige zettingen, wisselzang met de gemeente, bovenstemmen bij samenzang, onberijmde psalmen of andere Bijbelteksten en liturgische koorstukken. Ook helpen we de gemeente met het instuderen van onbekende melodieën.

We zoeken afwisseling in stijl: muziek uit de barok en de romantiek, en hedendaagse kerkmuziek. We hebben bijvoorbeeld de cantate ‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’ van F. Mendelssohn Bartholdy gezongen, op een Nederlandse tekst van Ria Borkent. Ook hebben we ‘Jesu, meines Lebens Leben’ van D. Buxtehude, ‘Look at the World’ van J. Rutter, en Psalm 150 van C. Franck uitgevoerd. 

In 2010 hebben we meegewerkt aan de opname van de CD ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ met liturgische muziek van Harry van Wijk (zie www.harryvanwijk.nl).

We repeteren eenmaal in de twee weken op dinsdag, van 20:00 – 21:30.