We werken met kleine groepen in De Kandelaar. 

Een kleine groep is een manier om te werken aan de doelen ‘samen groeien in de gemeenschap met Christus’ en ‘je talenten en gaven inzetten voor anderen’. Het is een middel om de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden te versterken. In een kleine groep ontmoet je elkaar als broers en zussen, zo is het ideaal. Je luistert samen naar Gods Woord en naar elkaar, om te groeien in geloof, hoop en liefde. In een kleine groep beteken jij iets voor de ander en de ander iets voor jou, zowel in het geestelijk als dagelijks leven. Er is plek voor onderling pastoraat en diaconaat.

Wilt u meer weten? Neem contact op via het contactformulier.