Er is regelmatig een avondgebed in De Kandelaar, een initiatief van Peter Sneep en Harry van Wijk, organisten van de gemeente. Doel is het ontmoeten van God en het vinden van rust bij Hem. De avondgebeden bestaan uit het zingen van een (Geneefse) psalm met een nieuw gecomponeerde antifoon, een Schriftlezing, een lange stilte, voorbeden en een gezang, meestal uit het Liedboek voor de kerken. De liturgie wordt omlijst met muziekstukken uit de orgelliteratuur en/of korte orgelimprovisaties. Er zijn ook avondgebeden in de adventsweken.

Gebedenboek

Bij de ingang van de kerk ligt een gebedenboek. Wie dat wil kan daarin voorbede vragen voor mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben, of onderwerpen aandragen waarvoor we God kunnen danken.

Meezingen in de cantorij

Het avondgebed begint om 19.15 uur. De maandelijkse avondgebeden duren ongeveer een half uur. Leden van de cantorij van De Kandelaar en de Martuskerk zingen de vaste onderdelen, de antifoon en doen bij de samenzang mee in de antifoon en beurtzang. Wie tijdens een avondgebed wil meezingen met de cantorij is hartelijk welkom. De repetitie voorafgaand aan het avondgebed begint om 18.45 uur.