Kandelaar Open Huis: 'Mee doen' projecten in 2019

In de afgelopen periode hebben we als gemeente via Kandelaar Open Huis twee projecten financieel (en met ‘handen’) ondersteund: Burenhulpdienst en De Koffiebus. Dit in het kader van het spoor ‘mee doen’, naast de projecten en activiteiten die we als Kandelaar Open Huis zelf uitvoeren (‘zelf doen’). Ook voor 2019 willen we weer projecten financieel sponsoren. Daartoe heeft de commissie destijds criteria opgesteld, die door de kerkenraad zijn overgenomen. Deze vastgestelde criteria blijven ook nu gelden. We zetten ze nog een keer op een rijtje:

1. Er moet sprake zijn van een sociale functie voor de wijken Randenbroek en/of Schuilenburg;

2. Het project moet omschreven zijn middels een duidelijk plan met heldere doelstellingen of behoren bij een goed lopende organisatie;

3. Het plan moet passen bij missie en visie van de Kandelaar en hetgeen God ons leert in de Bijbel;

4. Het project moet gericht zijn op één of meer doelgroepen uit het projectplan Kandelaar Open Huis;

5. Het project moet daadwerkelijk om financiële hulp vragen.

Graag roepen wij iedereen van onze gemeente op om projecten aan te dragen die wij als Kandelaar Open Huis in 2019 financieel kunnen ondersteunen. Alle aangedragen projecten worden door de commissie tegen de bovenstaande criteria gehouden om tenslotte projecten te selecteren.

Geef de projecten die u wilt aandragen door aan: Margrietha Steendam, Evert Jonkman, Willem Lokhorst en Gerwin Jonker. Welkom met projecten en ideeën! Het aandragen zien wij het liefst per e-mail (gerwin@huizeweltevreden.nl) met onderbouwing. Dit kan tot uiterlijk 30 november 2018. Alvast hartelijk dank voor het meedenken. Zijn er vragen, stel ze dan vooral.

We horen graag van u!