Concert 9 november - Orgelmis van J.S. Bach Dit is de naam die we meestal geven aan het ‘Dritter Theil der Clavier Übung’ die Bach heeft geschreven voor de 200e verjaardag van de Reformatie in de stad Leipzig. Het bestaat uit een groots Praeludium in Es majeur, gevolgd door een aantal koraalvoorspelen, en eindigt met de Fuga in Es majeur. De koralen zijn gekozen op basis van de liturgie van de Lutherse eredienst: o.a. Kyrië, Gloria, wetslezing, gebed, Credo, doop en avondmaal. De koraalvoorspelen worden steeds gevolgd door gezongen koralen door het koor Toonkunst Plus Amersfoort, en worden begeleid met klavecimbel door Ineke Opstal. Bach heeft vooral in het Praeludium en Fuga, en thema ‘drie-eenheid’ naar voren laten komen. De beide stukken hebben drie hoofdthema’s, die elk uitgewerkt worden, maar ook worden gecombineerd met elkaar. De muziek zit prachtig in elkaar! 

 

Het concert begint om 20:00 en duurt tot ongeveer 21:15. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Na afloop is er ook een hapje en drankje om na het concert nog even na te kunnen praten.

Een half uur voorafgaand aan het concert op 9 november, geeft Harry van Wijk een verdere uitleg en presentatie over de muziek.