Dringend gezocht: chauffeurs van en naar de AZC's

Vanuit de AZC’s in Zeist en Amersfoort komen er iedere woensdag en iedere zondag bezoekers (vluchtelingen) naar de maaltijden en diensten bij ICF Oase. Daarvoor zijn zij afhankelijk van mensen die hen willen halen en brengen. Er is een trouw groepje kerkleden dat dit wekelijks verzorgt.

Het aantal mensen dat vanuit de AZC’s komt, blijft groeien. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws en daar zijn we ook dankbaar voor! De groep met chauffeurs groeit echter niet, sterker nog, er zijn in het afgelopen seizoen ook wat mensen afgevallen. Ondanks verschillende oproepen in de kerkbladen, is het ons tot nu toe niet gelukt om aan nieuwe chauffeurs te komen. Dat betekent dat we nu soms tegen mensen moeten zeggen dat ze helaas niet mee kunnen naar de kerk. En dat doet ons verdriet.

Wat vragen we van de chauffeurs?
We hebben chauffeurs nodig op woensdagavond en op zondagmorgen. Als we het rooster weer vol kunnen krijgen, gaat het gemiddeld om één woensdag of zondag per maand/6 weken. Op de woensdagavonden is er bijbelstudie/catechese/Arabische maaltijd. De eerste woensdagavonden van de maand is dat van 19.15 tot 21.15 uur. De laatste woensdag in de maand begint de avond om 18.00 met een maaltijd en kunnen de asielzoekers om 19.45 uur worden teruggebracht (de chauffeur mag mee-eten). Op zondag hebben we dienst van 10.30 tot ongeveer 12.30 uur. Ook dan zijn de chauffeurs uiteraard van harte welkom om de dienst met ons mee te vieren.

Opgeven

Mensen die willen rijden, kunnen onderstaande gevraagde informatie doorgeven aan Jan Buys via ganzen8h@gmail.com

- Naam, emailadres en telefoonnummer. 

- Op welke dag wil je rijden? Woensdag (rond 19.00 uur) /zondag (rond 10.00 uur).

- Hoe vaak wil je rijden? 1x per maand/6 weken/2 mnd/ 3mnd/?

- Mogelijkheid voor alleen brengen/halen.

- Hoeveel personen kan je vervoeren?

Voor vragen en opmerkingen en meer informatie is Jan ook bereikbaar op 06 207 30 622 of via eerdergenoemd e-mailadres.

We hopen van harte dat u ons kunt helpen het chauffeursrooster voor komend seizoen weer volledig te krijgen zodat we alle mensen uit de AZC’s die dat willen, weer naar de kerk kunnen laten gaan.

Met hartelijke groet,
Rana Alobedi (Leiderschapteam Oase) Jan Buys (Coördinator chauffeurs)