Wie het kleine niet eert... Wie het kleine niet eert...
We sluiten een week af. Een week die we allemaal niet gauw zullen vergeten. Een week van thuis werken, thuis naar school gaan, thuis les geven, thuis vergaderen. Een week van onzekerheid en van creativiteit. Wat gewoonlijk maanden duurt, blijkt opeens in dagen te kunnen. Een week waarin je wellicht meer dan anders merkt wat een rust en vertrouwen je geloof geeft. God is er. Jezus regeert. Zijn Geest verbindt, ook als je elkaar niet fysiek ontmoet.

Tegelijk zijn er veel vragen. Hoe lang gaat dit duren? Word ik ziek? Hoe ernstig? Wat gaat er met mijn geliefden gebeuren? Hoe moet dat met mijn werk, mijn onderneming, mijn kinderen, mijzelf, de kerk? Als je van wetenschap in het algemeen en wiskunde in het bijzonder houdt (en Engels beheerst), lees dan dit artikel eens. Het komt erop neer dat we waarschijnlijk allemaal getest zullen worden, buiten de deur allemaal een mondkapje gaan dragen (als er genoeg beschikbaar zijn), en dat er nog een extra stap nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. De plekken waar dat gebeurt (China, Zuid-Korea, Singapore) zagen in ongeveer 3 weken een situatie ontstaan waarin het Corona-virus beheersbaar is. Het helpt dus om thuis te blijven. Hoe consequenter we dat doen, des te sneller de ellende onder controle is (dat is wat anders dan: voorbij is).

We zullen nog een aantal van zulke weken krijgen, die lijken op de week die nu voorbij is. De maatregelen zullen eerder strenger worden dan milder. Gelukkig kan heel veel door onze digitale kanalen doorgang vinden. Gebruik die kanalen alsjeblieft in de zorg voor elkaar. Zo zag ik hoe een meeting via Zoom verliep. Bijna 20 mensen die je op je scherm allemaal in beeld ziet en kunt horen. Ideaal voor vergaderingen. Maar ook handig voor kleine groepen. Kleine groepen zijn een grote kracht in de Kandelaar. Hou ze ook nu alsjeblieft in ere! Via een middel als Zoom is dat goed mogelijk.

Aanstaande maandag hebben we met de bestuurlijke raad een try-out met Zoom, zodat we het woensdag kunnen gebruiken om van huis uit te vergaderen. Die suggestie doe ik ook graag voor de kleine groepen: probeer het eens uit en maar er, als iedereen weet hoe het werkt, gebruik van op het moment waarop je normaliter ook bijeen zou komen. Ingewikkeld is het niet. Als één uit je groep (de groepsleider, wie is dat voor jouw kleine groep?) een bijeenkomst belegt via Zoom, dan krijgen de anderen via de mail een uitnodiging. Op het afgesproken tijdstip (dinsdag om 20.00 uur bijv.) ga je achter je computer zitten, je voert de URL in en je krijgt de anderen in beeld.
Je kunt je scherm delen, dus als degene die de bijeenkomt voorbereidt in PowerPoint op een rijtje zet wat je wilt bespreken, dan kun je een mooie bijeenkomst hebben, samen. Bidden voor elkaar en voor de wereld gaat ook prima. Het enige wat lastiger werkt, is zingen. Doordat de ene verbinding net iets minder snel is dan de andere, wordt dat een kakofonie (welke digitale slimmerik heeft daar een oplossing voor?). Er is één beperking: na 40 minuten is het feest voorbij, tenzij je de betaalde versie koopt. Probeer het komende week of de week daarop eens. En deel vooral ervaringen.

Ik wens jullie een mooie zondag toe. De zon schijnt uitbundig aan een blauwe hemel. Het woord klinkt. De band zingt. De vrede van God, die het scherpste verstand te boven gaat, zal jullie hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

P.S.: we hebben een mailadres waar je voorbedepunten voor zondag naartoe kunt sturen. Maak er vrijmoedig gebruik van.
 
terug