Meditatie Meditatie
“Heb je naaste lief als jezelf” (Leviticus 19:18)

Ineens is alles anders. Omdat het menens is. Volgens de experts hebben we maar een paar weken tijd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Die paar weken zijn essentieel wil de gezondheidszorg niet overbelast raken. Mooi dat onze regering vooral inzet op de zorg voor oudere en kwetsbare mensen. We hebben gezien hoe intens ook onze ministers aan het werk zijn en … bidden voor hen.

Vurig hopen we dat ons wordt bespaard wat mensen in Noord-Italië beleven. Ik hoorde een arts vertellen wat er in zijn hoofd en hart omgaat als er een nieuwe, oudere besmette persoon met longklachten op de afdeling komt. Hij zei wat hij dacht: "Jij bent de volgende dode man. We kunnen je niet helpen.” Als je zoiets hoort, voel je de angst opkomen. Een angst die kan verlammen en ook dreigt je op jezelf te werpen.

Spontaan komen even Jezus’ leerlingen voor de geest.
Heen en weer geslingerd in hun boot op het Meer van Galilea. Bang voor de golven die beuken tegen het schip. Het wordt lichter in hun hart als ze er in slagen om weg te kijken van zichzelf en … naar Jezus te zien.

Wij lopen op dit moment het risico alleen naar onszelf te kijken. Te kijken naar wat we moeten missen. Wat niet meer mogelijk is. Wat ons persoonlijk bedreigt.

Een verandering van perspectief kan ons allemaal helpen, denk ik. Deze noodsituatie vraagt van ons te denken vanuit … de ANDER. En daarnaar te handelen en te leven.
 
Als Kandelaar moeten we allerlei events missen. Samenkomsten en vergaderingen zijn geannuleerd. Al is er gelukkig een wereld aan digitale kansen. En er wordt ouderwets veel getelefoneerd!

Maar ‘missen’ is maar een deel van de waarheid. Het andere, voor mij veel belangrijker onderdeel van de waarheid is: ‘afzien van’ . Is voorzorg. Is een concreet beleven van ons christelijk geloof. Misschien kunnen we op dit moment minder samen Gods woord horen. Maar in het afzien van allerlei ontmoetingen en activiteiten leven we des te meer naar Gods Woord.

Denken vanuit de ander is niets minder dan de kern van Jezus‘ Leven en Lijden. Vanuit de ander denken en doen wat de nood kan ledigen.

Hoe het nu ook loopt.
Heb je het ook bedacht? Precies de diensten in de 40-dagen tijd vallen uit. Passie en Pasen: vanouds een hoogtepunt in het kerkelijk seizoen. Maar we kunnen deze Passietijd des te meer beleven.

Ik ben terughoudend in mijn contacten. Vanwege onze verantwoordelijkheid voor het leven van anderen komen we nu niet samen.

Een tip; als je je handen wast of inwrijft met een desinfecterende gel laat dat een moment worden waarop je jezelf en de toekomst van anderen, van ouderen en zieken, bewust in Gods handen legt.

Iemand heeft het uitgerekend: de kans om te overlijden aan Covid_19 is 50 keer groter als je ouder bent dan 70 dan als je jonger bent dan 40.

En doe het voor iedereen die al overbelast is in spreekkamers, ziekenhuizen en zorginstellingen. Mijn lieve moedertje kan ik dus voorlopig niet bezoeken in het zorgcentrum. Verdrietig genoeg, maar ik heb er begrip voor. Ik bid voor de helden en heldinnen in de zorg.

We zien van allerlei vrijwillig af om kwetsbaar leven te behouden en om een samenleving te winnen die denkt en leeft vanuit u en jou.

Net zoals Jezus Christus leed en leefde voor u en jou. En uitzicht gaf op nieuw leven.

Vrede en alle goeds!
Pastor Jan.
 
terug