Laat ook de kerkenraad #nietalleen Laat ook de kerkenraad #nietalleen
Gisteren ging het over #nietalleen. Vandaag waren er bijna 10 aanmeldingen om mensen in de buurt en om ons heen te helpen. Dank daarvoor! Blijf je alsjeblieft aanmelden, want vele handen maken licht werk. In één situatie is er daadwerkelijk een hulp verleend. Andere hulpvragen zullen zeker komen. We zijn tenslotte nog maar een week onderweg in onze nieuwe situatie, al voelt het voor velen langer. Hoe lang zal het duren?

De koning van ons land zei het treffend vanavond: ‘Het Corona-virus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.’ Bemoedigend wat er op dat vlak gebeurt, dichtbij en ver weg. Wat pijnlijk dat verzorgingshuizen nu niet langer toegankelijk zijn voor bezoek. Via de sectiecoördinatoren en de diakenen is er extra aandacht via de telefoon. Er worden kaarten gestuurd. Er zijn de spontane contacten. Hoe belangrijk!

Hoe gaat het intussen met de kerkenraad? Normaal gesproken zouden we als ouderlingen op 1 april de talstellingsvergadering hebben, samen met de diakenen. Dat is altijd een belangrijke, mooie en ingewikkelde vergadering, waarin nieuwe ouderlingen en diakenen ter verkiezing of ter benoeming aan de gemeente worden voorgesteld. Wie is voor dat mooie werk geschikt en beschikbaar? Het is al duidelijk dat die vergadering niet zal doorgaan, omdat 1 april binnen de voorlopige termijn van 6 april valt. Toch kan het voorbereidende werk wel gebeuren. Er is een lange lijst (in jargon: de groslijst) met namen van mensen die volgens weer anderen in de gemeente geschikt zijn voor ouderling en/of diaken. Normaal gesproken wordt iedereen op deze lijst voorafgaand aan de talstellingsvergadering thuis opgezocht. Op zich kan dat nu ook, mits beide gesprekspartners niet in een risicogroep vallen én goed gezond zijn. Maar waarschijnlijk zullen veel van deze gesprekken nu telefonisch verlopen.
In dat licht zijn er twee dingen waar ik sterk op hoop. Het eerste is dat velen van jullie ‘ja’ zeggen als je benaderd wordt. Het is prachtig werk: vanuit het goede nieuws van Jezus, zijn liefde voor alle mensen, zijn hoop op de nieuwe wereld (waar we hier de sporen al van zien) met mensen persoonlijk spreken. Bemoedigen, troosten, meedenken, aansporen, verbinden.  Allemaal positieve dingen. En natuurlijk kost dat tijd, maar heel vaak hoor ik woorden in deze trant: ‘Het kost me energie om een afspraak te maken, maar tijdens een gesprek merk ik steeds weer dat ik er zelf ook energie van krijg.’

Het tweede wat ik hoop is dat deze crisis geen maanden gaat duren, zodat de wisseling van de wacht niet al te veel vertraging oploopt. Zo gauw de situatie weer enigszins normaal wordt, zullen we snel een nieuwe datum voor de talstellingsvergadering plannen. Ik vraag jullie gebed voor de geestelijke leiding van onze gemeente: voor de ouderlingen en diakenen van nu en voor hen die straks het stokje overnemen. Bid mee om vrijmoedigheid, om voldoende mannen en vrouwen, om de krachtige werking van Gods Geest in ons midden.

Tot zover voor vandaag. Morgen iets over de kleine groepen. Geniet van de rust van het weekend. Het was voor mij een week keihard werken (veel van jullie zullen dat herkennen): de jongens thuis, schooltaken, huishouden, pastoraat, leiding van de gemeente, #nietalleen. De werkweek eindigde hier mooi. Ik heb Marokkaanse soep gemaakt voor onze (van oorsprong) Marokkaanse buren, onze buren hebben couscous gemaakt voor ons. En ondertussen zag ik bij ons op het plein hier de pannenkoeken rondgaan in het kader van ‘The Journey to Romania’ (wat hoop ik voor jullie dat-ie doorgaat). Zondag heb ik – onverwacht – de eerste vrije zondag van 2020. Weer een klein geluk bij een groot ongeluk. Samen met Petra en de jongens ga ik kijken naar de Kandelaar, naar Dirk Groeneveld uit de Martuskerk, naar Jolanda die met een aantal anderen mooie muziek gaat maken, naar (het zeer gewaardeerde werk van) de mensen van het beamteam, en de koster die niet in beeld komt, maar wel beeldbepalend is. Wees erbij, via het scherm, door de Geest: het wordt mooi!
terug