Niet alleen Kandelaar Niet alleen Kandelaar
In deze bijzondere tijd kunnen we wel wat advies en bemoediging gebruiken. Wat een ongewone en moeilijke tijd is dit voor velen. Gisteren mailde iemand uit onze gemeente die thuis blijft en zelfs niet meer naar de supermarkt gaat voor boodschappen. Wat zuur als je zo aan huis gekluisterd bent, terwijl je je zo gezond als een vis voelt. Laten we bidden voor elkaar om goede moed als de dagen lang zijn.

Een andere groep in onze gemeente wordt gevormd door ouders: veel van hen proberen tussen alle drukte van thuiswerk, huishouden en zorgen voor anderen ook nog meester of juf te zijn. Want alle kinderen zijn thuis, maar zo goed en zo kwaad als het gaat, gaat school door. Geweldig hoe heel veel lesstof online beschikbaar is. Maar je kinderen les geven is niet voor iedereen even makkelijk. Nu pas merk je goed hoeveel er op school met en voor je kinderen gedaan wordt… Durf hulp te vragen als het je niet lukt om alles zo snel te combineren!

Maar deze tijd is niet alleen moeilijk. Deze ongewone tijd biedt ook kansen, ik schreef er gisteren al over. Meer dan gewoonlijk komen we nu bij de kern van de kerk uit. Op zondag moeten we thuis blijven en de roeping doordeweeks wordt veel sterker. We worden nu ‘een ander type kerk’. De deuren van het gebouw zijn dicht. En de deuren van de mensen gaan open. Letterlijk: om boodschappen te doen voor een ander die oud of ziek is. Geestelijk: om een kaart te schrijven of te skypen met mensen die de deur niet uit kunnen. Gelukkig zijn we zo veel meer dan onze samenkomsten op zondag en doordeweeks. Onder normale omstandigheden gebeurt er al veel. Maar deze crisis biedt nog meer kansen.

We worden nu door de overheid opgeroepen om een beetje op elkaar te letten. Daarom is er nu een landelijk initiatief gestart onder de naam #nietalleen. Op dit platform verenigen kerken en andere organisaties zich om hulp te bieden voor de mensen in de buurt. Dat betekent concreet dat we als kerk hulpvragen kunnen ontvangen van mensen uit onze directe omgeving. Dat past in de visie van onze kerk: de zorg voor mensen binnen onze gemeente heeft topprioriteit, maar de tweede prioriteit (die daaraan gelijk is) is de zorg voor mensen om ons heen die geen lid zijn van onze gemeente. Daarvoor is destijds Kandelaar Open Huis in het leven geroepen. De Corona-crisis biedt ons de kans om in de allereerste plaats zelf en met elkaar – als mensen – Kandelaar Open Huis te zijn: niet mensen naar de Kandelaar laten komen (ook goed, maar nu even niet), maar als Kandelaars naar de mensen toe gaan (beter, zeker nu).

Gisteren heb ik, na een goed overleg met de diaconie en de bestuurlijke raad, onze gemeente aangemeld bij #nietalleen. Vanmorgen kwam meteen de eerste vraag binnen en vanmiddag de tweede. En nu het aanbod: wie van ons geeft de hulp die gevraagd wordt? Een oudere naaste helpen door boodschappen te doen, Skype te installeren of een ommetje te maken. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen (snap je gelijk de titel van dit bericht). Ik hoop dat jullie ons en elkaar net zo verrassen als tijdens de vluchtelingencrisis, 5 jaar geleden. Wat was ook toen de inzet vanuit onze gemeente in acute noodsituaties hartverwarmend!

Dit is bij uitstek onze roeping als kerk: aan het front staan in de zorg en ondersteuning van de meest kwetsbaren. Door dat werk heen is onze Heer zijn wereld nabij en ervaar je zijn nabijheid op bijzondere wijze: zowel degene die zorg ontvangt als degene die zorg biedt. Ons geloof zal deze weken meer de vorm aannemen van bidden en helpen, minder van naar de kerk gaan en bijeenkomen. Laten we de Voedselbank niet vergeten (er is vooral brood nodig). 

Met de aartsbisschop van Canterbury zeg ik: ‘Dit is een belangrijke tijd voor onze kerk. Zijn wij daadwerkelijk kerk voor allen, of alleen kerk voor onszelf? We sporen jullie, broers en zussen, aan om een ander soort kerk te zijn in de komende maanden: hoopvol, geworteld in geloof en gebed en overstelpend in dienstbaarheid aan de wereld om ons heen’. 

Laten we bidden voor elkaar, voor onze stad, voor onze overheid en in het bijzonder voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Morgen zal ik wat vertellen over de kerkenraad en de zoektocht naar nieuwe ouderlingen en diakenen.
 
terug