zondag 21 april 2024 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Karin Koelewijn


liturgie:
welkom
zingen Ruimte voor U (Sela)
votum: Opwekking 640    
zegengroet
zingen DNP 33:1, 4 en 6
leefregels
zingen DNP 139: 1, 2, 8
gebed
kindermoment
zingen GK06 gezang 23
schriftlezing Psalm 25
zingen GK06 Psalm 25:7
verkondiging over het thema 'Wandelen met God'
zingen DNP psalm 25: 2, 4, 8
gebed/voorbeden
collecte        
zingen LB 416
zegen

terug