zondag 10 september 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): George Harinck


Liturgie
welkom
votum en groet
Zingen: DNP Psalm 29: 1,2,4
Wetslezing:
Zingen: GK'06 Psalm 119: 6
Wet
Zingen: GK'06 Psalm 119: 21
Gebed voor het Woord
Kinderlied: kinderopwekking 96 "Ik vind het fijn om jou te helpen"
Kinderen van groepen 1 t/m 4 mogen naar de bijbelklas
Lezen: Genesis 15: 1-21
Zingen: GK'06 Psalm 105: 3 en 5
Preek
Zingen: ‘Wanneer ik U niet vind’ (Sela)
Voorbeden
Collecte
Zingen: Op Toonhoogte 394 'In de hemel is de Heer'
Zegen

terug