zondag 3 september 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Menno Tigelaar


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Zingen: Opwekking 797
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking voor Kids 68
Zingen: Psalm 103: 3 & 4 
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16 
Verkondiging over Johannes 3: 16 
Zingen: Opwekking 488
Geloofsbelijdenis 
Gebed en voorbeden 
Collecten
Zingen: Gezang 177: 1, 2 en 3
Zegen 
Zingen: Gezang 177: 4

terug