zondag 21 mei 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Rene Barkema


Liturgie:
Toewijden aan God
- Welkom 
- Zingen: Opwekking 847 
- Groet
- Zingen: ‘Awesome God’
- Gebed
Luisteren naar God
- Zingen: Opwekking 815 
- Schriftlezing: Romeinen 12 (NBV21)
- Zingen: Opwekking 727/PvN 16
- Overdenking
Schuilen bij God
- Gebed
- Zingen: GK 177: 1, 2, 3, 4 (in beurtzang)
- Voorbede
Wandelen met God
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Opwekking 802 
- Zingen: Oceans 
- Collecte
- Zingen: Opwekking 798
- Zegen

terug