zondag 30 april 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Jaap Kramer


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: DNP 99: 1 en 2
Wet van de Heer
Zingen: Opwekking 785 
Schriftlezing: Deuteronomium 32: 1-18
Zingen: LB 909: 1-3
Tekst: Deuteronomium 32: 4 
Overdenking
Zingen: Opwekking 277
Gebed en voorbede 
Collecte
Slotzang: Opwekking 770
Zegen
Zingen: Wilhelmus: 1, 6 en 14
Zingen: Opwekking 789
Zingen: You Say (Lauren Daigle)
 

terug