zondag 16 april 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Karin Koelewijn


Liturgie:
welkom
zingen: DNP Psalm 65: 1,2
votum en zegengroet
zingen: Opwekking 595
levensheiliging
gebed
kindermoment
zingen: kinderopwekking 75
schriftlezing: Johannes 20:19-31 en 1 Kor.15:1-5, 12-20
preek "de opgestane Heer brengt Tomas tot een geloofsbelijdenis"
zingen: Opwekking 347
gebed/voorbeden
collecte
zingen: Opwekking 44
zegen
zingen: Opwekking 680
 

terug