zondag 9 april 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Dick Vreugdenhil


Liturgie:
Welkom
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen: NGK 209
Zingen: Opwekking 430
Gebed
Kinderlied: Wij vieren feest?
Schriflezing:
- Johannes 10: 1-18
- Matteüs 27: 57-28: 10
Zingen: DNP Ps. 68: 1
Tekst: Matteüs 28: 5-7
Preek
Amenlied: NLB 653: 6, 7
Dankgebed en voorbeden 
Collecte
Slotlied: Opwekking 723
Zegen

terug