zondag 26 maart 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): George Harinck


Liturgie:
Welkom
Votum en zegengroet
Zingen: DNP Psalm 43
Gebed
Kinderlied: E&R263
Lezing: Lucas 7: 36-50
Zingen: LB536
Preek
Zingen: Opwekking 705
(Voorbede)gebed
Collecte
Leefregel
Zingen: GK'06 gezang 161
Zegen

terug