zondag 12 maart 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Jan Meijer


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor stil gebed
Gezongen votum
Vredegroet van God 
DNP 124: 1, 2 en 3 
Gebed
Bijbellezing: Lucas 22: 31-38
Opwekking 544 
Kindermoment
Tekstlezing: Lucas 22: 31-32
Verkondiging
Opwekking 575
De weg die God ons wijst
Psalm 66: 3, 5
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Opwekking 847
Zegen van God

terug