zondag 5 maart 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Bas Luiten


Liturgie
GK 167
Welkom
Votum en zegengroet 
Het woord van God (Sela)
Het grote gebod
GK 200
Gebed
Kindermoment
Kinderlied Onze Vader
Lezing: Marcus 8:27-38
GK 181: 4 en 3 
Lezing: Marcus 9: 1-8
Preek: Jezus volgen door lijden tot heerlijkheid
LB 835 
Gebed
Geef ons vrede (Sela)

terug