zondag 29 januari 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Lennard Pors


Liturgie:
Opwekking 826 
GK 250 
Welkom en mededelingen
Votum & groet 
Zingen: LB 1005 
Gebed 
Lezing: Lucas 9: 51, 57-62 & Lucas 10: 1-2 
Zingen: Opwekking 689: 1 en 3 
Preek 
Zingen: Opwekking 708  
Uitleg over Gods nieuwe wereld: Matteüs 5: 2-12a (BGT) 
Voorbede 
Collecte 
Zingen: GK 95: 3, 4
Zegen 
 

terug