zondag 22 januari 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Lennard Pors


Liturgie:
Welkom
Zingen: Onze schuilplaats is God
Groet 
Zingen: Opwekking 717 / GK 171 
Intro doop 
Gebed bij de doop
Doop
Zingen: Opwekking 736
Gebed
Kindermoment
Zingen: DNP: 1, 4, 5, 9 
Lezen: Matteüs 15: 21-28 
Verkondiging
Zingen: Psalm Project 27 
Voorbede
Collecte
Zingen: De kerk van alle tijden (LEV)
Zegen
Zingen: Gods verhaal gaat door (Sela)

terug