zondag 8 januari 2023 om 15:00u

Middagdienst
Voorganger(s): Petra Kiks


Aangepaste dienst

Liturgie:
Welkom
Gebed om zegen
Zingen: 'k stel mijn vertrouwen
Geloofsbelijdenis
Zingen: Veilig in Jezus'armen
Samen bidden
Bijbellezen Markus 4: 35-41
Zingen: Je hoeft niet bang te zijn
Uitleg/preek
Zingen: Ik ben veilig
Uitleg/preek
Zingen: Ik zal er zijn
Samen bidden en zingen 'Onze Vader'
Collecte
Samen bidden en zegen
Zingen: Ik zegen jou

terug