zondag 1 januari 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Menno Tigelaar


Liturgie:
Welkom 
Votum en groet 
Zingen: Opwekking 616
Gebed 
Bijbellezing: Hebreeën 13: 1-16
Zingen: DNP 102: 1, 4 en 6 
Tekst: Hebreeën 13: 8
Preek
Zingen: Opwekking 672 
Aandacht voor de collecte 
Voorbeden 
Leefregel: 1 Petrus 1: 13-25
Zingen: "Dat eens de Heer zal komen"
Zegen van God

terug