zondag 18 september 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Jeroen Sietsma


Liturgie:
Welkom
Zingen: Opwekking 640
Zegengroet
Zingen: GK 188
Leven met God: Romeinen 12: 9v
Gebed
Zingen: NLB 130a: 1 en 2
Introductie schriftlezing
Schriftlezing: 2 Samuel 13: 1-22
Preek
Gebed
Zingen: NLB 598
Voorbede
Collecte
Zingen: NLB 289
Zegen

terug