zondag 12 juni 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Josje Compaan


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
DNP Psalm 133
Gebed
"Ben je groot of ben je klein"
"Laat zo je licht maar schijnen"
Schriftlezing: Marcus 12:28-34 (NBV)
Preek
"Voor uw liefde"
Voorbeden
Collecte
"Mag ik jou tot zegen zijn" (Sela)
Zegen
"Ik wens jou" (Trinity)

terug